2e Editie Pieterbuurtbode

Eind juni is de 2e editie van de Pieterbuurtbode verschenen om alle bewoners op de hoogte te houden van wat leeft in onze buurt en met nieuws voor en door de buurt.

De eerste Pieterbuurtbode heeft in onze buurt grote indruk gemaakt. De redactie ontving diverse reacties. Enkele commentaren: “Eindelijk weer een eigen buurtverhaal”. “Ik wil ook wel iets doen voor de buurt en een paar uur per week vrijwilligerswerk doen”; “Mooie lay-out. Goede inhoud”. “Goede naam, algemeen en voor iedereen”. Wel wachten wij nog op reacties op onze oproep naar buurt- of straat correspondenten. Wie voelt zich deze keer aangesproken?

Wat staat er op ons verlanglijstje? Met de school en de oudervereniging is het idee van een eigen rubriek voor de kinderen besproken. Dat is positief ontvangen. Wij streven ernaar in 2022 nog een derde uitgave uit te brengen. Op jaarbasis streven we naar één Pieterbuurtbode per kwartaal.

We verwachten veel van columns van en interviews met interessante buurtbewoners. Verder moet buurtnieuws een belangrijke plaats blijven innemen; het gaat daarbij niet alleen om actuele nieuwsberichten, maar om zaken van structureel belang voor onze buurt in termen van elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen, maar net zo goed over onze mobiliteit en onze veiligheid.

Veel leesplezier !