Actualiteiten st Pieterbuurt

In deze coronatijd beseffen we de waarde van diensten in de buurt. Overal in de buurt zijn helpende handen, zorgzame blikken, scherpe oren. Het is mooi te ontdekken dat we er zijn voor elkaar. Wij betreuren de buurtgenoten die ons verlaten hebben. Wij wensen de nabestaanden troost en steun.

1 Juli jongstleden sloot het postagentschap Glacisweg. Daarmee komt een eind aan een lange geschiedenis van buurtdienstverlening. Maar dit is niet alles. Per december is de DA weg bij de apotheek. De apotheek wordt groter. We weten niet wat er beschikbaar blijft aan huis- tuin en keukenmiddelen voor de dagelijkse verzorging van huid en huis. Dat is niet alles. We missen al jaren busdiensten op zondag en doordeweeks ’s avonds. De bewegingsvrijheid van buurtgenoten die aangewezen zijn op het openbaar vervoer is hierdoor chronisch beperkt. Geen sinecure.

En tenslotte de geldautomaat. Ook al jaren weg en in ‘overleg’ over terugkeer op een geschikte buurtlocatie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Enkele buurtbewoners protesteren tegen de proefplaatsing in de Monseigneur Lemmensstraat, weliswaar goedgekeurd door de gemeenteraad. Hoe lang gaat dit nog duren?

Natuurmonumenten wil investeren in meer contact met de buurt. Niet alleen in de vorm van buur-natuur excursies door de Groeve en over de Pietersberg. In het overleg met het buurtnetwerk is gesproken over buurt-natuur-bijeenkomsten in het Buurtcentrum.

Het buurtcentrum (BC) gaat langzaam (weer) open. Activiteiten gaan voorzichtig van start. Terwijl we proberen te wennen aan de coronaprotocollen, bereiden we ons voor op een tweede golf. Vooralsnog is het vooral in de Randstad onrustig en blijven wij kalm.

Na de hete zomer en het verlangen naar frisse, voedzame buien, valt het stenen plaveisel in tuinen en straten op. Waar maken we boomspiegels? Waar lichten we de tegels voor meer aarde en groen? Waar organiseren we plezierige bankjes waar we elkaar als buurtgenoten kunnen treffen?

Zit er toevallig ook een verhalenverteller of een verhalenaanhoorder op de bank. Waar vinden we die in de buurt?

Het St. Pietersgilde heeft een nieuw bestuur dat, zo hebben we gehoord, zich in wil zetten voor de buurt.

Het Buurtnetwerk en het Buurtcentrum werken samen. Zij beseffen dat een goed verstaander genoeg heeft aan een half oor en niet wacht op een twee luidsprekers!

Daarom: samen optrekken in de nieuwe website; samen zoeken naar correspondenten die ons buurt-verhaal maken. Alle oren openzetten voor de stemmen uit de buurt.

Hebt u wat te vertellen, – een buurtidee, een buurtervaring, nieuws (waarbij het ook kan gaan over “oude verhalen” vertel het ons! Reageer op (website verwijzing)