Brief bestuur Pieterbuurt aan B&W gemeente Maastricht inzake speelplekken

Het Buurtnetwerk Pieterbuurt – omvattende de wijken Jekerdal, Sint-Pieter, Villapark – heeft via de media kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Maastricht om te gaan bezuinigen op 125 speelplekken in de stad. Met een bezuiniging van 2000 euro zou 30 tot 50% van de speelplekken worden bezuinigd. Wij begrijpen dat dit is ingegeven vanwege financiële tekorten bij de gemeente.

Tegen dit voornemen is reeds door velen, organisaties van burgers in Maastricht, bezwaar gemaakt. Pieterbuurt wil daarbij niet achterblijven. Wij hebben begrepen dat de gemeente het oorspronkelijk voornemen heeft ingetrokken en een ronde wil maken door de stad Maastricht om met buurten en belanghebbenden te overleggen. Pieterbuurt gaat ervan uit dat ook onze buurt van deze ronde deel zal uitmaken.

We begrijpen dat het onderhoud van de speelplekken structureel geld kost. We begrijpen ook dat de financiële situatie van de gemeente zorgelijk is. Niet in de laatste plaats vanwege de budgetoverschrijdingen en organisatieproblemen in het Sociaal Domein.

Zorgelijker is dat het gemeentebestuur de instandhouding van de speelplekken ziet als kostenpost. En dat terwijl Maastricht zich tegelijkertijd afficheert met ‘Maastricht Sport; beweeg de stad’, zie het citaat van de gemeentelijke website Maastricht Sport:

De gemeente Maastricht wil graag dat mensen sporten en bewegen en vindt het belangrijk dat sport deel uitmaakt van de levensstijl van de Maastrichtenaar. Maastricht Sport, de uitvoeringsorganisatie Sport van de gemeente zorgt ervoor dat iedereen op zijn/haar niveau en interessegebied kan bewegen.

Sporten is niet alleen gezond, maar draagt tevens bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sport zorgt ervoor dat mensen en organisaties met elkaar verbonden worden en dat normen en waarden worden aangereikt. Dit draagt bij aan een leefbare, prettige samenleving.

Spelen op straat is tegenwoordig vrijwel niet meer mogelijk en ook gevaarlijk door het steeds drukker wordende verkeer in buurten en de overvolle parkeerplaatsen in de straat.

Speelplekken in de buitenlucht voor kinderen zijn beweegplekken, fysiek, mentaal en sociaal. Het zijn sociale ontmoetingsplekken, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het zijn plaatsen waar kinderen normen, waarden, sociale vaardigheden ontdekken en oefenen. En, in de lijn met ‘Maastricht Sport’: spelen ontwikkelt de startkwalificaties voor gezond beweegplezier en sport. Met andere woorden: speelplaatsen zijn geen kostenpost, maar een, relatief goedkope, investering in een lichamelijk, mentaal en sociaal gezonde jeugd. En een gezonde compensatie voor de ‘schermtijd’ van de ‘ICT-speelplaats’.

Het Buurtnetwerk Pieterbuurt (Jekerdal, Sint-Pieter, Villapark) doet daarom een dringend beroep op het gemeentebestuur om af te zien van de bezuinigingsplannen op de speelplekken en de kosten aan te merken als investeringskosten voor een gezonde nieuwe generatie en een sociaal-betrokken samenleving.

Het Buurtnetwerk Jekerdal, Sint-Pieter, Villapark

F. van Wijmen, voorzitter