Nieuws

Coalitieakkoord 2022-2026

Gemeente
7 juni 2022

Maastricht, stad van verbondenheid. Dat is de titel van het bestuursakkoord 2022-2026 van de partijen Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt presenteerden. In het akkoord staan hun plannen voor Maastricht op hoofdlijnen. Zeven wethouders en de burgemeester gaan aan de slag met de uitwerking.

De tekst van het akkoord, inclusief samenvatting in Engels en Mestreechs, is hier te
vinden: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuursakkoord-2022-2026

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL