Nieuws

De Zonnebloemafdeling St. Pieter is op zoek naar (jonge) vrijwilligers.

Buurtnieuws
7 april 2022

“De Zonnebloem” is een Nationale Vereniging met regionale en plaatselijke afdelingen, waar “St. Pieter” er één van is. Mensen die door een lichamelijke beperking vanwege langdurige of chronische ziekte, handicap of ouderdom niet meer zo vanzelfsprekend kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven of persoonlijk contact buiten de deur, dreigen vaak in een isolement te geraken. Ons doel is om door regelmatig bezoek en aandacht van een Zonnebloemvrijwilliger dit isolement te voorkomen of te doorbreken. Wij bezoeken met name mensen in de thuissituatie, dus niet in verzorgings- of verpleeghuizen. Het bezoekwerk is het hart van de Zonnebloem. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten.

Gedurende de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het bezoekwerk is. Om dit belangrijke werk nu en in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hebt u wat tijd over om met ons mee te komen doen, laat het ons weten.

U kunt contact opnemen met Lia Groebbé tel.nr. 3256499 of Margo Sprenger tel. nr. 3217161. Zij informeren u graag verder over dit mooie werk.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL