Nieuws

Denk mee over Maastricht van morgen: schrijf u in voor de buurtwandeling op 21 juni

Gemeente
16 juni 2021

Beste meneer/mevrouw,
 
Hoe denkt u over het Maastricht van morgen? Hoe zou onze stad eruit moeten zien in 2040? Het zijn de hoofdvragen richting de nieuwe stadsvisie, economische visie en de sociale visie van de gemeente Maastricht. De antwoorden op die vragen bedenkt de gemeente niet alleen. Nee, daarvoor hebben we u nodig! Graag willen we u daarom uitnodigen voor een van de (online) sessies die we organiseren om met ons mee te denken.
 
Het Maastricht van morgen
De stadsvisie wordt uitgewerkt in een nieuwe sociale visie en een nieuwe economische visie. Een typisch sociaal vraagstuk is hoe we zorg en ondersteuning willen organiseren. Een echt economisch vraagstuk is welk soort werkgelegenheid willen we stimuleren? Samen geven de visies ons richting voor het Maastricht tot 2040.
 
Potloodschets
We beginnen niet blanco. Het afgelopen jaar is de ‘Potloodschets Maastricht 2040’ geschreven. Hierin staat onder andere beschreven welke zes grote vragen we aan u en aan de stad willen voorleggen.

  • Moet Maastricht groeien of stabiliseren?
  • Hoe ziet de binnenstad eruit over 20 jaar?
  • Hoe verdelen we onze schaarse ruimte?
  • Hoe zorgen we dat de zorg betaalbaar blijft?
  • Hoe houden we onze samenleving bij elkaar?
  • Hoe wordt de stad beleefd als er steeds meer online plaatsvindt?

Ook een voorzet voor een missie, visie en strategie is erin terug te vinden. De Potloodschets 2040 is het vertrekpunt om het gesprek aan te gaan over welke stad we in 2040 willen zijn. We vragen u om te reageren op de potloodschets en die aan te vullen met wensen, ideeën, aandachtspunten en zorgen.
 
Bijeenkomsten in juni en september
Door corona organiseren we online bijeenkomsten en kleine fysieke bijeenkomsten. Zo willen we zoveel mogelijk input ophalen. Ook de langetermijneffecten van de coronacrisis zijn onderdeel van de gesprekken.
 
We nodigen u uit om op verschillende manieren mee te doen.

  1. Online bijeenkomsten. Op maandag 21 juni, maandag 28 juni en woensdag 30 juni organiseren we online bijeenkomsten via Zoom. Zo kunnen we meer mensen tegelijkertijd bij elkaar brengen om input te leveren. Een externe voorzitter zit deze bijeenkomsten voor. Er wordt in kleinere groepen per thema input opgehaald.
  2. Bijdrage digitaal insturen. Tot en met zondag 4 juli kunt u uw inbreng digitaal insturen. Dat kan op verschillende manieren: tekst, foto’s, tekeningen, videoboodschappen. U kiest de manier die u het prettigst vindt.
  3. WandelingenVoor bewoners en belangstellenden van Maastricht organiseren we ook wandelingen. Op maandag 21 juni bezoeken we alle buurten van Maastricht en vragen we inwoners en betrokken partijen om input te geven over de toekomst van de buurt. Er zijn ook vier thematische wandelingen door de stad op 23 en 24 juni. We lopen langs verschillende plekken en vragen mensen om mee te denken over verschillende onderwerpen en toekomstbeelden.

Wat gebeurt er met alle input?
Alle input van de stad publiceren we ongefilterd in de ‘Stadsschets Maastricht 2040’. Vervolgens analyseren we de stadsschets en vergelijken we die met de potloodschets. Daarna gaan we in september met iedereen in gesprek over de mogelijke conclusies, dilemma’s, vragen en keuzemogelijkheden. Dat doen we bij voorkeur fysiek, maar het is nu nog niet zeker of dat kan. Na het gesprek in september worden de conclusies vertaald naar de stadsvisie, economische visie en sociale visie. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit welke visies voor en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het kompas zijn voor een nieuwe coalitie.
 
Vragen
We hopen dat u enthousiast bent geworden en dat u zich aanmeldt voor een van de sessies. Uw inbreng en ideeën worden gewaardeerd. Laten we samen een succes maken van dit proces en een nieuwe stap zetten naar een aantrekkelijk en toekomstbestendig Maastricht in 2040.
 
Op de website van de gemeente Maastricht kunt u meer lezen over dit traject.
 
 
Met vriendelijke groet,
mede namens wethouder Heijnen en wethouder Bastiaans,
 
 
J.M. Penn-te Strake
Burgemeester

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL