Colofon

Totstandkoming Pieterbuurt.nl

De volgende partijen hebben meegewerkt aan de realisatie van deze website:

Basis ontwerp webdesign is verzorgd door Daphne Philippen.

Funktioneel ontwerp, realisatie en webbeheer is verzorgd door Rob Meertens.

Technische realisatie, onderhoud en hosting website is verzorgd door Digitalfix.

Voor de aanlevering van redactionele stukken kan contact worden opgenomen met de webredactie via redactie@pieterbuurt.nl.

Disclaimer Pieterbuurt.nl

De website Pieterbuurt.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat.  De website redactie spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De beheerder verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De beheerder mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website.

Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met de webredactie van Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht.

Verwijzingen naar andere pagina’s

Behoudens deze disclaimer, is de beheerder niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden of webpagina’s van derden.

Pieterbuurt.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van pieterbuurt.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van pieterbuurt.nl. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Kaart pieterbuurt.nl

Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op de Buurt in beeld-kaart. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze kaart. Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom bij de webredactie.

Disclaimer e-mail

E-mail van Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Auteursrecht

Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hard copy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van pieterbuurt.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark Maastricht. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de webredactie: redactie@pieterbuurt.nl.