Energiecoaches CNME

De energiecoaches CNME zijn deskundige vrijwilligers die hun kennis graag overdragen aan de inwoners van Maastricht.  Iedere woningeigenaar in Maastricht kan een energiecoach over de vloer krijgen. De energiecoach kijkt bij de mensen thuis hoe hun huis erbij staat. Is het goed geïsoleerd, zijn de apparaten in huis zuinig, tocht het of kunnen er misschien zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Van dit huisbezoek maakt de energiecoach een rapport en de eigenaar kan dan rustig nalezen welke maatregelen hij / zij kan nemen, wat dat globaal gaat kosten en gaat opleveren.   

Op deze manier geven we de eigenaren een steuntje in de rug. En dit voor slechts € 25,-. Dat kan voor deze prijs omdat de gemeente Maastricht het project ondersteunt en de energiecoaches deskundige vrijwilligers zijn.   

Sinds kort geven we niet alleen advies aan woningeigenaren maar ook aan appartementseigenaren en aan het bestuur van VvE’s. Voorlopig alleen aan kleine VvE’s, t/m 10 appartementen.  Om extra bekendheid te geven aan het werk van de Energiecoach CNME bij de mensen op Sint Pieter hebben we bijgaand een informatieve tekst. Zouden jullie deze willen publiceren in jullie nieuwsbrief en/of op jullie website? In januari en februari willen we speciaal de VvE’s en de woningeigenaren op Sint Pieter attenderen op de mogelijkheden van de Energiecoach van het CNME.  

Met vriendelijke groet

Bert Dierick

CNME Maastricht en Regio

Capucijnenstraat 21 C19

6211 RN Maastricht

energiecoach@cnme.nl

043-3219941 | 06-13131310