Nieuws

Fietsen in Maastricht

Gemeente
8 februari 2020

De gemeente wil graag dat meer mensen de fiets nemen. Maar hoe zorgen we daarvoor? Denk met ons mee op de thema-avond ‘Fietsen in Maastricht’. We presenteren dan ons actieplan. Hierin staat wat we al doen en wat we van plan zijn om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen.   

wandelen en fietsen op de Groene Loper

In de eerste helft van 2020 werken we aan het actieplan. In dit plan laten we zien welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden in het centrum van de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

9 maart: thema-avond

Wilt u meedenken met het actieplan? Dan bent u van harte welkom op de thema-avond ‘Fietsen in Maastricht’ op maandag 9 maart in De SNS Ruimte aan het Petrus Regoutplein 3 in Maastricht.

Programma

18.30 uur Ontvangst

19.00 uur Welkom door wethouder Gert-Jan Krabbendam

19.15 uur Presentatie door The Dutch Cycling Embassy 

20.00 uur Informatiemarkt Actieplan Fiets

20.30 uur Vertoning film ‘Why we cycle’ 

21.30 uur Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van het volledige programma tot 2 maart via actieplanfiets@maastricht.nl. Vol=vol het aantal plaatsen is beperkt. De informatiemarkt kunt u tussen 19:15 en 20:00 bezoeken zonder aanmelding.

Contact

Bent u 9 maart verhinderd, maar wilt u uw ideeën of opmerkingen toch met de makers van het Actieplan Fiets delen, dan kan dat eveneens via het e-mailadres actieplanfiets@maastricht.nl.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL