Nieuws

Geactualiseerde folder over stalken

Gezondheid
7 juli 2022

Op verzoek van onze wijkagent informeren wij u over dit item.
In de brochure lezen slachtoffers van stalking en hun omgeving wat zij zelf kunnen doen en wat de politie (en andere instanties) voor hen kunnen betekenen. De brochure is aangepast naar de laatste inzichten over de aanpak en tips voor slachtoffers. Ook zijn de contactgegevens van partners geactualiseerd.

De brochure “Als u wordt gestalkt – brochure voor slachtoffers van stalking” kunt u hieronder downloaden.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL