Nieuws

Geslaagd nieuwsjaarstreffen in Buurtcentrum

Buurtnieuws
6 februari 2020

Op zondag 12 januari 2020 vond in het Buurtcentrum Sint Pieter aan de Past. Kribsweg 14 A een geslaagd Nieuwjaarstreffen plaats. Dit evenement was georganiseerd door het Buurtnetwerk Jekerdal-Sint-Pieter-Villapark en het Buurtcentrum tezamen. Van 15.00 tot 17.00 uur vond een geanimeerd samenzijn plaats dat prettig druk bezocht was. Veel buurtgenoten – naar schatting zo’n 90 – wisten de weg naar dit feestelijk treffen te vinden.

De nadruk lag op elkaar ontmoeten en op het informeel contact. Rond 16.00 uur hield Rob Beaumont als voorzitter van het Buurtcentrum een kort welkomstwoord. Frans van Wijmen, voorzitter van het bestuur van het Buurtnetwerk, gaf een toelichting op het ontstaan en de eerste wederwaardigheden van het Buurtnetwerk. Charles Daniels presenteerde de door hem ontworpen website, te bezoeken op www.pieterbuurt.nl

Ontwerpster Daphne Philippen heeft op verzoek van het bestuur van het Buurtnetwerk een logo ontworpen. Daaraan is de naam Pieterbuurt, ook wel stPieterbuurt genoemd, verbonden.

Dit festijn werd mogelijk gemaakt door een organisatiecomité, bestaande uit Karen den Brabander, Rianne Wesenbeek, Piet Heijnen, Coen Ottenheijm en Frans van Wijmen. De gastvrije ontvangst was te danken aan gastheer en gastvrouw Ton en Edith Jeukens en een vrij groot aantal vrijwilligers.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL