Nieuws

Gesprek Buurtnetwerk met wethouder Heijnen

Buurtnieuws | Gemeente
8 januari 2020

Op 8 januari 2020 heeft het bestuur van het Buurtnetwerk stPieterbuurt een gesprek gehad met wethouder Vivianne Heijnen van de gemeente Maastricht.

Het Buurtnetwerk heeft dat gesprek aangevraagd om zich als ‘jong’ buurtnetwerk te presenteren en om met de wethouder te praten over de manier waarop de buurt stPieter wordt geïnformeerd over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de buurt en over de manier waarop de buurtbewoners worden betrokken bij ontwikkelingen in de buurt.

Concrete voorbeelden zijn de planning en situering van een pinautomaat in de buurt, de realisering van garages aan de Glacisweg, het gebruik van het Koompeterrein en de ontwikkelingen van de ENCI-groeve.

Bewoners zijn bij deze projecten niet betrokken en worden vaak geconfronteerd met beslissingen van de gemeente of van andere instanties.

Het blijken vaak andere instanties te zijn die beslissingsbevoegd en verantwoordelijk zijn. Wij weten dat niet. Belangrijk is dat wij geïnformeerd worden, zodat het Buurtnetwerk bewoners kan activeren en inschakelen bij het inspraak- en besluitvormingsproces.

In het gesprek is beloofd dat wij informatie krijgen over de gemeentelijke organisatie (wie ie wie, en wie ie waarvoor verantwoordelijk) en dat wij antwoord krijgen op vragen die vanuit de buurt/het Buurtnetwerk worden gesteld.

Op 19 maart 2020 zal de wethouder een bezoek brengen aan de buurt en aanwezig zijn op het Buurtcentrum aan de Pastoor Kribsweg.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL