Nieuws

Maastricht schrapt 125 van de 200 sport- en speelplekken, tenzij…

De Limburger | Gemeente
10 maart 2021

Van de 4 speelplekken in onze wijk, moet er 1 speelplek (Aylvalaan) verdwijnen. Jeu-de boules baan Lage Kanaaldijk en Skatebaan Kennedy-brug worden ook opgeheven.

Maastricht gaat het aantal sport- en speelplekken terugbrengen van 200 naar 75. „We gaan concentreren, zodat de resterende speelplekken van betere kwaliteit zijn”, zegt wethouder Bert Jongen. 

Maastricht heeft een tekort van 27 miljoen, moet fors bezuinigen en een van de vele maatregelen is het besparen op sport- en speelplekken. De gemeente heeft er 125 benoemd die zouden moeten verdwijnen, maar wil daar wel nog overleg over met de 32 buurten die het betreft (in Jekerdal en het Boschstraatkwartier verandert niets). Dat overleg komt zo snel mogelijk na corona. 

Situatie Jekerdal – Villapark – St Pieter

Onze wijk heeft momenteel 4 speelplekken. Ten aanzien van deze speelplekken wil de gemeente er 1 speelplek opheffen:

  1. Speelplek Jekerdal – Champs Elyseeweg Beren: handhaven
  2. Speelplek Jekerdal – Mergelweg: handhaven
  3. Speelplek Villapark – Aylvalaan: opruimen
  4. Speelplek Villapark – Sint Willibrordusstraat: handhaven

Daarnaast heeft de gemeente de intentie om in onze buurt 1 jeu-de-boules baan, die aan de Lage Kanaaldijk, op te heffen.

Argumenten

„Als buurten met overtuigende argumenten komen, zal dat zwaar wegen”, zegt wethouder Bert Jongen. Sowieso zou elke burger in principe op maximaal vierhonderd meter van zijn huis zo’n plek moeten kunnen vinden.

„Op sommige plekken staat een enkele wipkip of rekje”, zegt Jongen. „We hebben gekeken naar het aantal kinderen in een buurt en hoe intensief de speelplekken worden gebruikt.” Bij de speelplekken worden, naast diverse trapveldjes, ook dertien jeu-de-boulesbanen gerekend die zouden moeten verdwijnen. De besparing zit vooral in het beheer, onderhoud en de reparatiekosten. 

De vermindering van het aantal sport- en speelplekken met liefst 60 procent moet gepaard gaan met een kwalitatieve verbetering van de resterende voorzieningen. „We gaan concentreren, zodat de resterende speelplekken van betere kwaliteit zijn.”

Druppel

Het opruimen van speelplekken verloopt vanaf 2022 in fases en moet in 2025 zijn afgerond. Al met al levert dit jaarlijks een besparing van 200.000 euro op, wat op het totale miljoenentekort een druppel op een gloeiende plaat is. De gemeenteraad heeft daar in november (bij de begrotingsbehandeling) al mee ingestemd. Wethouder Bert Jongen heeft een alternatief: ‘slechts’ 75 plekken dicht, wat 50.000 euro bespaart. „Maar dat alleen als de gemeenteraad daar voor kiest.”

Ook de skatebaan onder de Kennedy-brug moet dicht

Dit onderdeel van de nota Speulentere springt eruit, maar er staan nog veel meer maatregelen in. Zo gaat de skatebaan onder de Kennedybrug dicht, net als de natuurspeelplek bij kinderboerderij De Heeg en een aantal bootcamp-locaties. „Die skatebaan renoveren zou heel duur zijn en er ligt binnen twee kilometer, op de Griend, een uitstekend alternatief. Beter één goede dan twee halfslachtig.” De natuurspeelplek De Heeg zou te afgelegen liggen.

Het sporten en bewegen in Maastricht stijgt de laatste jaren (en corona lijkt dit te versterken), maar sportclubs hebben het moeilijk. De filosofie in Speulentere is: sporten in de buitenlucht, aanhaken bij groen, met open sportparken, waar je de hele dag terecht kunt voor het individueel sporten.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL