Natuurmonumenten plaatst op St. Pietersberg afrastering langs Westhelling en Duivelsgrot

Natuurmonumenten heeft, na een zorgvuldige afweging, besloten om op de Sint-Pietersberg langs de Westhelling en boven langs de Duivelsgrot een raster te plaatsen. Er is nu op beide plekken sprake van ernstige verstoring van de natuur en bij de Westhelling wordt ook de nachtrust van de bewoners verstoord. We betreuren dat het plaatsen van de rasters nodig is. Natuurmonumenten wil de rust terugbrengen voor de natuur en de bewoners van de Mergelweg. De werkzaamheden vinden eind juni 2022 plaats. Degene die daarna over de afrastering klimt is in overtreding en kan een boete krijgen. 

Westhelling Sint-Pietersberg

De Westhelling is een fijne plek met mooi uitzicht op Maastricht. Helaas trekt deze plek ook na zonsondergang veel recreanten die de rust voor de dieren en de bewoners verstoren en veel afval achterlaten. Ondanks regelmatige gesprekken, ontruimingen en terreinbebording met daarop (ook in Engels) de regels op de berg – na zonsondergang mag je niet op de berg komen – zijn er met mooi weer vele mensen aanwezig, vooral studenten. Een groot deel van de bewoners van de Mergelweg is de overlast meer dan zat en wil hun nachtrust terug. Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat behalve deze bewoners, ook de dieren aan de westkant van de berg, zoals uilen, dassen en andere schemer/nachtdieren, ’s avonds en ’s nachts rust hebben. Natuurmonumenten gaat daarom over de hele lengte van de Westhelling een raster geplaatst om te voorkomen dat mensen de westhelling afdalen om te recreëren. De bestaande bank wordt verplaatst en er komt een poort in het raster voor toegang voor de tractor (met maaimachine) en voor de schaapskudde. Natuurmonumenten heeft een informatieavond voor bewoners van de Mergelweg georganiseerd waarbij uitleg is gegeven over het plaatsen van het raster. Het merendeel vindt het raster een goed idee en hoopt dat het helpt om de geluidsoverlast aan te pakken. In het najaar van 2022 volgt er een evaluatie.

Duivelsgrot

De bovenkant van de Duivelsgrot is de afgelopen jaren al meerdere keren dicht gelegd met takkenrillen omdat er val gevaar is en omdat er bijzondere kalkrots flora groeit. De takkenrillen worden echter steeds verwijderd en men blijft er mountainbiken waardoor de kalkrots vegetatie steeds wordt platgereden. De bijzondere flora soorten zoals kleine steentijm en geel zonneroosje dienen beschermd te worden. We hebben hier vanuit de mijnbouw wet de verplichting om dit fysiek af te schermen. Met betrekking tot de kalkrotsvegetatie hebben wij ook vanuit Natura 2000 de verplichting om dit te beschermen. Omdat eerdere maatregelen niet werken, gaan we nu een afrastering aan de bovenkant van de Duivelsgrot plaatsen om mountainbikers te weren. Trailz043 en MOZL, de vertegenwoordigers van de mountainbikers, zijn hiervan al op de hoogte gesteld en staan achter de maatregel.