Nieuws

Natuurmonumenten: vanaf april betaald parkeren bij ENCI-groeve

Natuur en milieu
8 maart 2022

Je bent van harte welkom om te genieten van de Sint-Pietersberg. Het beheer van natuur, erfgoed en recreatieve voorzieningen is kostbaar. Om de kosten eerlijker te verdelen, vraagt Natuurmonumenten vanaf april 2022 op de parkeerplaats bij de ENCI-groeve een parkeerbijdrage van niet-leden. Leden van Natuurmonumenten parkeren gratis. Zij dragen immers al bij via hun lidmaatschap.

Komende maandag starten de inrichting hiervoor van de parkeerplaats naast Chalet D’n Observant. Dan kunnen de auto’s nog gratis in- en uitrijden bij de Lage Kanaaldijk 117. „Vanaf april 2022 vragen we aan bezoekers die geen lid zijn van Natuurmonumenten een parkeerbijdrage”, zegt José Hermens van de organisatie. Leden van Natuurmonumenten parkeren gratis: bij het uitrijden kunnen ze met hun ledenpasje de slagboom openen. De parkeerkosten voor niet-leden bedragen 1,75 euro per uur.

Parkeerbijdrage: kosten eerlijker verdelen

Even uitwaaien, een flinke wandeling, een rondje hardlopen of op stap met de boswachter? Je bent welkom in onze natuurgebieden. Om alle bezoekers zo goed mogelijk te ontvangen, zorgen we ervoor dat er bijvoorbeeld wandelpaden, gemarkeerde routes, parkeerplaatsen en bankjes langs de paden zijn. Het beheer van onze natuurgebieden, erfgoed en recreatieve voorzieningen is kostbaar. Daarom vragen we alle bezoekers mee te helpen. Natuurmonumenten gaat vanaf april 2022 op de parkeerplaats bij Chalet d’n Observant betaald parkeren voortzetten. Omdat leden van Natuurmonumenten al bijdragen via hun lidmaatschap, kunnen zij gratis parkeren op alle parkeerplaatsen van Natuurmonumenten. Met deze parkeerbijdrage helpen ook niet-leden mee. In maart richten we de parkeerplaats in en kunnen alle bezoekers nog gratis in- en uitrijden.

ENCI-groeve beheren en openstellen

Natuurmonumenten wil de natuur in de ENCI-groeve alle kansen geven om zich te ontwikkelen tot een voor Nederlandse begrippen uniek natuurgebied. Daarnaast wil Natuurmonumenten op termijn ook het diepe deel van de groeve openstellen voor individuele bezoekers zodat ze kunnen genieten van dit bijzondere deel van de Sint-Pietersberg. Om de groeve te kunnen beheren en veilig open te kunnen stellen, is geld nodig. Natuurmonumenten krijgt hier geen overheidsbijdrage voor. Daarom zoekt Natuurmonumenten, naast een bijdrage vanuit de eigen middelen, aanvullende inkomsten om de groeve te kunnen beheren en open te stellen. Natuurmonumenten heeft samen met gemeente Maastricht, provincie Limburg, ENCI, Sint-Pietersberg Adembenemend en Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied een actualisatie van het Plan van Transformatie ENCI-gebied voorgesteld, waar voortzetting van betaald parkeren een onderdeel van is.

Parkeren: hoe werkt het?

Iedereen kan het parkeerterrein oprijden. De slagboom opent automatisch. Een camera registreert het kenteken van de auto en de tijd van binnenkomst.

Leden van Natuurmonumenten houden bij het verlaten van de parkeerplaats de ledenpas voor de zuil bij de slagboom. De ledenpas is voorzien van een QR-code. De QR-code wordt gescand, en de slagboom gaat open. 

Niet-leden geven bij vertrek hun kenteken in bij de betaalautomaat bij de slagboom en kunnen met de pinpas betalen. Contant betalen is niet mogelijk. Als betaald is, opent de slagboom automatisch op basis van kentekenherkenning. 

Parkeerbijdrage: € 1,75 per uur, met een maximum van € 7,00 per dag.

Kort parkeren, tot 15 minuten, is gratis.

Voor meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg/parkeren-enci-groeve

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL