Nieuws

Nieuwe buurtkrant Pieterbuurtbode

Actueel
18 december 2021

Het Buurtnetwerk Pieterbuurt start met de Pieterbuurtbode om alle bewoners op de hoogte te houden van wat leeft in onze buurt en met nieuws voor en door de buurt. Vanaf 18 december zorgt Scouting St. Gerlach ervoor dat alle bewoners van onze buurt de Pieterbuurtbode in de brievenbus krijgen.

Weet jij wat er allemaal omgaat in de buurt?

Kunnen we iets voor elkaar betekenen?

Begin 2020 spoelde de eerste coronagolf over ons heen. Het werd stiller op straat, we hielden afstand. Buurtinformatie en – contact bleek een noodzaak en behoefte, ook in onze buurt, de ‘Pieterbuurt’. In dit klimaat rijpte het idee van een buurtkrant. Voor U ligt de boreling: de eerste ‘Pieterbuurtbode’.

Wat en wie is Pieterbuurt?

Pieterbuurt is de naam die St. Pieter, Villapark en Jekerdal verbindt, omarmd door Maas, Jeker, Pietersberg en de Prins Bisschopsingel. Pieterbuurt is ons dagelijks leefgebied, ons ‘thuis’. Voor de meeste Maastrichte- naren gemakshalve: Sint-Pieter.
Samen met ca. 4.620 andere buurtgenoten. De verdeling van de inwoners over de 3 wijken, op basis van de wijkgrenzen van de gemeente, ziet er als volgt uit (bron: allecijfers.nl obv bevolkingsregister per 1-1-2020): Jekerdal 1.255 inwoners, Sint Pieter 145 inwoners en Villapark 3.220 inwoners.

Pieterbuurt is ook de naam van het Buurtnetwerk dat aan de wieg staat van deze bode. Dit netwerk is een buurtverbinder: mensen met ideeën en initiatieven met elkaar in contact brengen. Daar kan iets moois uit voorkomen ook al is dat geen wet van Meden en Perzen. De naam Pieterbuurt illustreert dit verbinden.

Wat is de Pieterbuurtbode?

Deze eerste Pieterbuurtbode 2021 is een kruising tussen een jaaroverzicht, tijdschrift en bulletin. Het is een eerste poging tot berichtgeving en informatievoorziening over de buurt, door en voor buurtbewoners.
U kunt zelf onderwerpen aanleveren voor de buurtberichten. We doen als redactie ons best om die kort en krachtig te houden. Daarnaast zullen er onderwerpen zijn die meer aandacht en woorden verdienen. Die komen aan de orde in de vorm van een hoofdartikel, een column of interview. In deze bode werpen we alvast een blik vooruit met het artikel over duurzaamheid. Naar verwachting is dit het 2022 onderwerp voor buurtbijeenkomsten.

De redactie

De redactie van de Pieterbuurtbode bestaat uit buurtgenoten die betrokken zijn bij buurtzaken zoals het buurtnetwerk Pieterbuurt en Buurtcentrum St. Pieter. Zij hebben de handen in elkaar geslagen en deze eerste, en voor 2021 enige, Pieterbuurtbode gemaakt. In de column leest u meer over deze initiatiefnemers.

De redactie streeft naar onafhankelijkheid. Zij heeft de ambitie om in de Pieterbuurtbodes van 2022 te schrijven over actuele buurtonderwerpen.

Mocht U mee willen werken aan de Pieterbuurtbode als straatjournalist, interviewer, fotograaf, column- schrijver, redactielid analoog of digitaal, en mocht u een of meer buurtgenoten hiervoor mee-interesseren, dan wordt de optie van een kwartaalbode uiteraard een serieuze overweging met een haalbare optie. Neem contact op: redactie@pieterbuurt.nl

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL