Nieuws

Oproep voor initiatiefgroep Buurttuin bij Buurtcentrum

Buurtnieuws
10 maart 2022


Aan de Pastoor Kribsweg 14 B ligt de uitdaging voor een burgerinitiatief: de buurttuin.
Achter de school, bij het Buurtcentrum St. Pieter en MIK Peuteropvang St. Pieter ligt gemeentegrond. Een groot deel ligt braak. MIK heeft een speelplaatsje. De rest is steen: parkeerplaats en witte muren. Veel kostbare ruimte die buurtvriendelijker gebruikt kan worden.
Onlangs heeft de gemeente Maastricht toestemming gegeven om die ruimte buurtvriendelijk in te richten. Meer groen, een speelweide voor de kinderen, een ontmoetingsplek voor iedereen. Denk en doe mee. We kunnen zelf een plan maken. Daarbij hebben Basisschool / Kindcentrum St. Pieter en de CNME al aangegeven hun medewerking te willen verlenen.
Meld je aan voor de initiatiefgroep: buurtcentrumsintpieter@outlook.com
Bij voldoende aanmeldingen komen we bij elkaar en maken we de buurttuin waar!

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL