Nieuws

Overzicht openbare laadpalen in onze buurt

Buurtnieuws | Gemeente
16 augustus 2021

Er komen steeds meer elektrische auto’s in Maastricht. Daarom zijn er de komende jaren veel extra laadpalen nodig. Op de eigen oprit, bij bedrijven en in de openbare ruimte. 

Meer laadpalen in Maastricht

Veel laadpalen worden bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats gerealiseerd. Dit is vaak de goedkoopste en makkelijkste manier. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpunten zijn voor iedereen te gebruiken.

Openbare laadpalen voor iedereen

Nu zijn er in Maastricht zo’n 700 laadpunten, particulier en openbaar. Op basis van landelijke en regionale voorspellingen, zijn er in 2030 ongeveer 13.000 laadpunten nodig. Daarvan komt een derde (4.200 punten) in de openbare ruimte. Dat zijn laadpunten die iedereen kan gebruiken. Bewoners die elektrisch (willen gaan) rijden en geen oprit hebben of een laadpaal in de buurt, kunnen nu via de gemeente of bij Vattenfall een laadpaal aanvragen.

Ook komen er openbare laadpalen op plaatsen waar de behoefte het grootst is volgens een nieuwe aanpak. Als er meer elektrische auto’s komen of worden verwacht in een wijk, worden een of meer van de plekken gerealiseerd, die al vastliggen. Dat werkt snel en effectief en op die manier is er een betere balans tussen het aantal elektrische auto’s en het aantal laadpunten.

Waar komen de openbare palen voor iedereen?

Vattenfall plaatst en beheert publieke laadpalen en heeft een voorstel gedaan waar de komende twee jaar 93 nieuwe openbare palen komen. Dat zijn 186 laadpunten, want een laadpaal heeft 2 laadpunten. Tot 15 februari 2021 konden bewoners aangeven wat ze van die plekken vonden of een andere plek aanwijzen.  We hebben maar liefst 380 reacties ontvangen. Waarvoor dank! Met alle reacties is de kaart nu aangepast door de gemeente en Vattenfall. We hebben geprobeerd aan zo veel mogelijk wensen te voldoen. Dat is niet altijd gelukt. Soms omdat de grond niet van de gemeente is.

Openbare laatpalen in onze buurt

Onderstaand een kaart met alle locaties in Jekerdal – Sint Pieter – Villapark:

Bekijk de kaart met alle locaties in Maastricht via deze link. De kaart toont de locaties voor laadpunten in de openbare ruimte. Bestaande laadlocaties hebben een groene stip. De 93 voorziene plekken voor nieuwe laadpalen hebben een rode stip.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL