Nieuws

Pinautomaat in de buurt

Buurtnieuws | Gemeente
10 januari 2020

Er is grote behoefte aan een pinautomaat in de buurt. De gemeente Maastricht beoogt om een nieuwe automaat te situeren aan de Pater Lemmensstraat, achter het Politiebureau.

De bewoners van de Pater Lemmensstraat zijn in het geweer
gekomen met de boodschap “wel een pinautomaat voor Sint Pieter, maar niet op
deze locatie”.

De gekozen locatie aan de Pater Lemmensstraat achten zij
een onlogische en ongewenste keuze. Zij lijkt volstrekt lukraak gekozen.

Op basis van de door de gemeente aan de bewoners ter
beschikking gestelde stukken kan geconcludeerd worden dat er geen alternatieve
locaties serieus onderzocht zijn. Dit terwijl er in de directe nabijheid of
elders in en rond de wijk diverse geschiktere locaties te vinden zijn.

Argumenten die bij de keuze van een locatie van belang
zijn zijn:

  • een geldautomaat in de nabijheid van winkels
  • een goed bereikbare geldautomaat
  • een geldautomaat in de nabijheid van oudere buurtbewoners

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL