Proefopstelling solitaire pinkiosk SNS/Volksbank aan Pater Lemmensstraat

Op 16 september jl. heeft de Gemeente Maastricht besloten haar medewerking te verlenen aan het initiatief van SNS/Volksbank tot het realiseren van een pinkiosk aan de Pater Lemmensstraat. Daarmee krijgen de inwoners van Sint Pieter binnenkort weer de mogelijkheid om contant geld te pinnen in hun wijk.

Tegen het besluit in november 2019 om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen is door diverse omwonenden bezwaar gemaakt. Deze omwonenden zijn ervoor bevreesd dat zij overlast gaan ervaren van de pinkiosk. Zij maken zich onder andere zorgen om hun veiligheid (plofkraken), verkeersveiligheid, de aantasting van het authentieke en rustieke karakter van hun straat, toename van de parkeerdruk, lichthinder en geluidhinder.

Het besluit van 16 september betreft een tijdelijke opstelling van de pinkiosk voor 5 jaar, waarmee de ingediende bezwaren door de gemeente ongegrond worden verklaard en de verleende omgevingsvergunning in stand wordt gelaten.

Een aantal bewoners van de Pater Lemmensstraat zien de komst van een pinautomaat in hun buurt niet zitten. De bewoners zijn zo verbolgen over het plan en beweren dat ze de pinkiosk desnoods via de rechter willen tegenhouden.

Foto De Limburger