Buurt in beeld

Wonen in Jekerdal


Het is hier heerlijk parkachtig wonen. Sommige delen doen stads aan, andere weer dorps of zelfs landelijk.
Jekerdal ? Volgens veel bewoners een door de gemeente bedacht begrip. Zij wonen nog altijd in Sint Pieter, echte ‘Sint Pieternaren’. Maar over welk gebied hebben we het als we spreken over Jekerdal ? Alle bewoning tussen de Luikerweg, Mergelweg en de Jeker.

Kaart, cijfers en teksten uit “Feiten & cijfers – Thuis in Maastricht”

In de wijk vind je naast grote, prijzige panden, ook modale huurwoningen en her en der een riante uitschieter zoals de bungalow van Melchior. Vanaf de jaren ’50 komt er een goedverdienende middenklasse te wonen, onder wie veel ambtenaren, vaak ‘Hollanders’. De eerste ‘import’. Dat zorgt soms voor wrijving, maar uiteindelijk weet men samen een meer homogene gemeenschap op te bouwen. Actieve verenigingen, zoals SC Jekerdal dragen hier hun steentje aan bij, maar zeker ook bewoners. Zo werd vooral aan de Jekerweg met straatfeesten en activiteiten voor kinderen gezorgd voor sociale samenhang. Oud-inwoners van Jekerdal keren dan ook vaak terug, voor het prettige wonen en de beschermde sfeer.

Jekerschans
Jekerweg

Vroeger in Jekerdal
Jekerdal was na de oorlog de eerste grote uitbreiding van Sint Pieter. Net als het Villapark en de Tapijnkazerne, is Jekerdal gebouwd op het grondgebied van het oude Sint Pieter en behoorde tot het in 1920 geannexeerde tuindersdorp. De buurt wordt daardoor vaak als onderdeel gezien van Sint Pieter, maar is een zelfstandige buurt in de gemeente Maastricht. In 2004 werd in het natuurgebied Jekerdal een park aangelegd, het Jekerpark. In het park staan een vijftal natuursteenblokken opgesteld waarin gedichten over de rivier de Jeker zijn gegraveerd.

Meesenbroekweg
Kalfstraat – Laan van Brunswijk

De verstedelijking van de buurt Sint Pieter zorgde er, na de inlijving in 1920, voor dat het gebied rondom Jekerdal ook bebouwd werd. In de jaren dertig van de vorige eeuw werden hier een aantal fraaie herenhuizen gebouwd. Later aan het einde van de jaren vijftig vond er een uitbreiding plaats met een groot aantal eengezinswoningen waardoor de buurt een typisch voorbeeld werd van een middenklasse wijk.

Volkstuinen aan de Laan van Brunswijk
Plenkershoven

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL