Buurt in beeld

Parochie Sint-Pieter

Historie

Sint-Pieter is een parochie met een historie die ver teruggaat. De oudste kerkjes hebben gestaan nabij de Sint Lambertuskapel aan de Lage Kanaaldijk / Kapelweg. Het eerste schriftelijke bewijs hiervoor dateert uit 1157, als paus Hadrianus IV het Maastrichtse kapittel van Onze-Lieve-Vrouw bevestigt in het bezit van deze kerk. Sint-Pieter moet dus op die plaats al eerder een kerk hebben gehad.

Sint-Pieter is een parochie met een historie die ver teruggaat. De oudste kerkjes hebben gestaan nabij de Sint Lambertuskapel aan de Lage Kanaaldijk / Kapelweg. Het eerste schriftelijke bewijs hiervoor dateert uit 1157, als paus Hadrianus IV het Maastrichtse kapittel van Onze-Lieve-Vrouw bevestigt in het bezit van deze kerk. Sint-Pieter moet dus op die plaats al eerder een kerk hebben gehad.

Kerk Sint-Pieter Boven

Aangezien de kerken op deze plaats in het schootsveld lagen van Maastricht, werd een nieuw kerkje gebouwd aan de Ursulinenweg. Dit werd vervangen door de nu nog bestaande kerk van Sint Pieter boven. Het door architect Kaijser ontworpen neogotische gebouw werd op 29 juni 1875 ingewijd.

Tot 21 oktober 1939 is dit het centrum van het kerkelijke leven in Sint-Pieter.

Kerk Sint-Pieter Beneden

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vindt de uitbreiding van Sint-Pieter plaats in de richting van het Maastrichtse stadscentrum. Besloten wordt dan een nieuwe, meer centraal gelegen kerk te bouwen. De architecten ir F. Peutz uit Heerlen en W. Sprenger uit Maastricht ontwerpen een kerk in basilicastijl (vroegchristelijke stijl, 4de eeuw), in mergelsteen uitgevoerd.

Op 21 oktober 1939 wordt het Allerheiligste uit de kerk boven overgebracht naar de nieuwe kerk ‘beneden’ en wordt de kerk op de berg gesloten. Ook de altaren, de beelden en het meubilair krijgen een plaats in het nieuwe bouwwerk. Als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moet de kerkwijding wachten tot 1946. De bouw van de hoge, ronde kerktoren, die links naast de kerk was geprojecteerd, werd wegens geldgebrek uitgesteld.Van dit uitstel kwam later afstel. In 1954 werd de kerk boven heropend en de parochie in tweeën gedeeld.

De twee parochies zijn sinds 1991 samengesmolten, waardoor er één geloofsgemeenschap met twee kerken is ontstaan. In 1996 wordt de fusie officieel bezegeld.

Samenwerking parochie Sint Pieter met parochie Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”

Onze parochie zal in de toekomst steeds meer samenwerken met die van de O.-L.-Vrouwe in het centrum. Deze samenwerking komt met name tot uiting in nauwe samenwerking ten aanzien van pastoraal team, kerkbestuur, parochiekantoor, missen en vieringen en een gezamenlijk parochieblad.

Missen in beide parochies

Parochie St. Pieter

Reguliere diensten
Voor de “vaste” vieringen verspreid over de diverse locaties van de parochie wordt verwezen naar de website van de parochie Sint Pieter: https://www.parochiesintpieter.nl/vieringen/

Bijzondere vieringen
Voor de vieringen in het kader van Hoogfeesten en andere bijzondere vieringen zie het actuele Parochieblad van de parochie Sint Pieter: https://www.parochiesintpieter.nl/parochieblad/

Parochie Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee”

Reguliere diensten
In de Slevrouwe wordt bijzondere aandacht besteed aan een rijke en mooie liturgie.
Het programma van de reguliere vieringen en oefeningen is dan ook omvangrijk.

Bijzondere vieringen
Enkele feestdagen worden in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” op een bijzondere wijze gevierd:

Voor een actueel overzicht van de reguliere en bijzondere vieringen wordt verwezen naar de website van de parochie OLV “Sterre der Zee” : http://www.sterre-der-zee.nl/kerkdiensten/

Parochiekantoor

Het parochiekantoor is de vraagbaak en het centrale contactpunt van de parochies Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw.
Bij het parochiekantoor regelt u misintenties, afspraken voor doop, huwelijk, uitvaart, vormsel, etc.
Via het parochiekantoor kunt u zich aanmelden voor allerlei kerkelijke activiteiten.
Daarnaast bieden de medewerkers een luisterend oor voor eenieder die langskomt.
Via het kantoor kunt u ook een afspraak maken met iemand van het pastoraal team.

Parochiekantoor
Sint-Willibrordusstraat 12
6212 CB Maastricht
T: 043-3214694
E: info@parochiesintpieter.nl

Openingstijden:
maandag: 19.00-20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 10.00-12.00 uur

Kerkhof Sint Pieter “Op de Berg”

Het beheer van het kerkhof wordt verzorgd door Dhr. en Mevr. Swaen. Zij verzorgen het daadwerkelijke beheer van het kerkhof, zoals uitgifte van de grafplaatsen en nissen van de urnenwand. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden/familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten. Zij onderhouden contact met begrafenisondernemers, bedrijven voor het delven van de graven, het onderhoud, de steenhouwers e.d.

Secretariaat Kerkhofbeheer 

Ruysdaellaan 24, 6165 TZ Geleen
M: 06-40388778
E: pierreswaen@hotmail.com

Openingstijden kerkhof

  • 1 mei tot 1 oktober: 09.00 – 20.00 uur,
  • 1 oktober tot 1 mei: 09.00 – 17.00 uur.

Kapellen

Sint-Pieter telt niet alleen twee kerken, maar ook enkele kapellen. Zo is er de Sint-Lambertuskapel (1847) op de hoek van de Kapelweg en de Lage Kanaaldijk, de Lourdesgrot (1880) aan de Ursulinenweg, de Sint-Rochuskapel (1888) ) dichtbij Hoeve Lichtenberg en de Sint-Antoniuskapel bij Slavante (1681). Er zijn ook nog enkele ondergrondse kapellen in de Sint-Pietersberg.

St. Lambertus kapel

Lourdesgrot
St. Rochuskapel

St. Antoniuskapel

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL