Buurt in beeld

Wonen in Villapark

Het Villapark maakte ooit, samen met Blauw Dorp en de Stationsbuurt, deel uit van de eerste stadsuitbreiding buiten de voormalige vestingwerken. Het is een parkachtige, chique wijk.

Het Villapark wordt begrensd door het riviertje de Jeker en de buurt Jekerdal in het westen, de Prins Bisschopsingel (N278) in het noorden, de rivier de Maas in het oosten en de buurt Sint Pieter in het zuiden. Over de afbakening van de buurten Jekerkwartier, Villapark en Sint Pieter bestaat veel onduidelijkheid. Zo liggen, volgens de officiële wijk- en buurtindeling van de gemeente Maastricht (en het CBS), de twee kerken van Sint Pieter niet in Sint Pieter maar in Villapark. Delen van het historische Villapark (het Henri Hermanspark, de Van Heylerhoflaan en de Prins Hessen Cassellaan bijvoorbeeld) liggen tegenwoordig in het Jekerkwartier.

Kaart, cijfers en teksten uit “Feiten & cijfers – Thuis in Maastricht”

Historie

Het Villapark werd eind 19e eeuw aangelegd op de geslechte vestingwerken van Maastricht aan de zuidrand van de stad. In 1886 waren alle fortificaties tussen het toen nog bestaande Kanaal Luik-Maastricht en de latere Sint Hubertuslaan verdwenen. Het plan Villapark werd de eerste ‘moderne’ stadsuitbreiding van Maastricht. Het plan werd uiteindelijk in 1881 vastgesteld en toont invloeden van contemporaine ontwikkelingen in het buitenland, in het bijzonder in België. Het werd een woonbuurt voor de beter gesitueerde Maastrichtenaren. De architectuur is overwegend eclectisch met bouwmaterialen in imitatie- en neostijlen. De bouwgolven vonden plaats van ca. 1890 tot 1900, rond 1910 en van 1925 tot 1935.
Vóór WO II werden de nieuwe hoofdstraten van Sint Pieter (vol)gebouwd en verrees een rijk geschakeerd aanbod van woningen, waaronder prachtige staaltjes van architectuur.
In de jaren vijftig werd ten zuiden van de Glacisweg een nieuwbouw wijkje gerealiseerd en kwam op initiatief van de ENCI een wijk op de flank van de Sint Pietersberg tot stand.

Rotonde op Sint Lambertuslaan – Glacisweg – Papenweg

Sint Lambertuslaan

Lage Kanaaldijk
Sint Lambertuslaan (verlengde deel richting Maas)

Je vindt er vrijstaande villa’s met grote tuinen, en dat op loopafstand van de binnenstad ! Het was ooit, tot de jaren ’50, een buurt voor de zogeheten ‘hogere standen’, maar dat is inmiddels niet meer zo aan de orde, al is het wonen in deze wijk voor lang niet iedereen bereikbaar. Ondanks de ruwe doorkruising van de wijk door de Kennedybrug in de jaren ’60, waarderen bewoners de woonomgeving nog altijd hoog, met een 8.4. Zowel de sfeer in de buurt als de –inmiddels wel hier en daar ‘verhollandste’- medebewoners worden met een 8 beloond. Bijzonder prettig wonen dus hier.

Hoge Kanaaldijk

Lage Kanaaldijk

Observantenweg
Lage Kanaaldijk met zijweg Ursulinenweg

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL