Nieuws

Reactie B&W op brief Pieterbuurt inzake speelvoorzieningen

Gemeente
29 april 2021

Raad draait besluit bezuinigingsplannen terug en treedt in overleg met buurten.

Het Buurtnetwerk Pieterbuurt (Jekerdal, Sint-Pieter, Villapark) vraagt aan het gemeentebestuur om af te zien van de bezuinigingsplannen op de speelplekken. De raad is op 20 april, unaniem akkoord gegaan met het amendement van de Liberale Partij Maastricht over de openbare sport- en speelvoorzieningen. Hiermee draait de raad het besluit 8.5 van de pré-begroting, om € 200.000 vanaf 2022 e.v. te bezuinigen op openbare sport- en speelvoorzieningen, terug.

Wij gaan zodra dit fysiek weer mogelijk is met de buurten en specifieke groepen (jongeren, senioren, skaters, urban sporters, jongerenwerkers, studenten) in gesprek over verbeteringen van de openbare sport- en speelvoorzieningen op buurt- en stadsniveau. Deze inventarisatie nemen wij mee terug naar de raad en komen met een nieuw raadsvoorstel met financiële onderbouwing en een plan van aanpak.

Met vriendelijke groet,

Bert Jongen | Gemeente Maastricht

Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL