Nieuws

Resultaten gesprekken van bezoek stadsbestuur aan de buurt

Gemeente
17 februari 2023

Op 1 februari j.l. heeft het stadsbestuur een bezoek gebracht aan onze buurt. De avond stond in het teken van kennismaking en delen wat er zo al speelt in onze buurt. In een 7-tal groepen (met elk een wethouder) konden bewoners uit onze wijken Jekerdal, St. Pieter en Villapark, maar ook uit die van Wolder, Campagne en Biesland hun aandachtspunten, problemen of wensen voor de wijk aan het stadsbestuur kenbaar maken. Dit leverde zeer geanimeerde discussies op in de diverse groepen.

De resultaten van de discussies in de groepen zijn door de gemeente weergegeven in een pdf document . Het betreffen niet alleen aandachtspunten, problemen of wensen voor de 6 specifiek wijken, maar ook algemeen geuite opmerkingen die voor alle wijken gelden. Dit pdf document is hieronder weergegeven. En het is nu wachten welke concrete acties de gemeente gaat nemen om hieraan tegemoet te komen.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL