Samen voor gezonde lucht, oproep Milieudefensie Maastricht voor tekenen petitie !

In Maastricht dreigt een ernstige misstand te ontstaan, zo stelt Milieudefensie Maastricht.
Het betreft het niet nakomen van een gemaakte afspraak door het College met de burgers van Maastricht. Toegezegd is, dat er in deze bestuursperiode in Maastricht een Milieuzone komt. Op de VVD na, is in 2018 de komst van deze Milieuzone vastgelegd in het Bestuursakkoord. Echter door interventies van collegepartij CDA Maastricht met steun van het Centrummanagement dreigt de beloofde milieuzone beentje gelicht te worden.

Het niet invoeren van effectieve maatregelen tegen schadelijke uitlaatgassen ver- keer heeft ernstige consequenties voor de gezondheid van de bewoners, in het bij- zonder van kinderen, die in de nabijheid van een drukke verkeersweg wonen.

Het langer uitstellen van de beloofde milieuzone door het stadsbestuur vinden wij niet langer aanvaardbaar. Met de steun van tientallen buurt- en belangenorganisa- ties zijn we daarom een Petitie gestart. Ook gaan we binnenkort 25.000 flyers, zie bijlage, huis aan huis verspreiden en gaan we vol inzetten op sociale media.

Op initiatief van Buurtbalans Maastricht zal er op 15 juni a.s. een stedelijke bijeen- komst georganiseerd worden voor de buurtorganisaties in onze stad. Bij deze bij- eenkomst zal Milieudefensie Maastricht en experts op het gebied van Luchtkwaliteit tekst en uitleg geven over de noodzaak van een Milieuzone. Na de zomer zal er op initiatief van ons een Stadsronde gehouden worden, daartoe hebben wij een ver- zoek bij de gemeente Maastricht ingediend. Bij deze stadsronde kunnen ook te- genstanders van een milieuzone het woord voeren.

Om onze acties te doen slagen hebben we jullie steun hard nodig.

Wat kunnen jullie doen?

  • –  Het verspreiden van een flyer in jullie buurt, zie flyer in bijlage;
  • –  Buurtbewoners, familie, vrienden en kennissen verzoeken om onze petitie overde beloofde milieuzone te ondertekenen: milieuzonemaastricht.nu
  • –  het organiseren van buurtfestijn voor de komst van een grote milieuzone;
  • –  onze acties financieel te steunen.Meld je aan:  ruttenpaul@xs4all.nl
    Namens MIlieudefensie afdeling Maastricht,Paul Rutten
    * Uitgebreide achtergrond informatie over milieuzone: milieuzonemaastricht.nu