Nieuws

Samenwerking Buurtnetwerk-Buurtcentrum

Buurtnieuws
9 januari 2020

Het Buurtnetwerk en het Buurtcentrum zijn een twee-eenheid. Het Buurtnetwerk overkoepelt, het Buurtcentrum verenigt en is het kloppend hart van de buurt.

Het Buurtnetwerk probeert in de buurt te verbinden, initiatieven te stimuleren en organisaties en instanties te enthousiasmeren om hun eigen doelen te realiseren bij voorkeur in samenwerking met andere organisaties en instanties.

Het Buurtcentrum biedt onderdak aan een veelheid van activiteiten in en voor de buurt en is elke donderdag een open huis om mensen te ontvangen en met elkaar in contact te brengen. De Salon en Koken voor elkaar zijn goede voorbeelden van aansprekelijke verbindende bijeenkomsten.

Het Buurtnetwerk en het Buurtcentrum streven dezelfde doelen na en hebben daarom afgesproken om in de planning van activiteiten nauw met elkaar op te trekken.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL