Basisschool Sint-Pieter is gelegen in de wijk Sint-Pieter, een dorp in de stad zegt men wel eens. Aan de ene kant is er nog een grote maatschappelijk samenhang aan de andere kant is er de privacy die een stad biedt. Basisschool Sint-Pieter is een van oorsprong Katholieke basisschool waar kinderen samen, in veiligheid, geborgenheid en regelmaat, optimaal worden voorbereid op hun toekomst. We streven ernaar onze leerlingen te begeleiden naar en op te voeden tot evenwichtige, tolerante en kritische mensen. Hierbij trachten we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis en praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Op onze school krijgt ieder kind volledig en volwaardig onderwijs, zoveel mogelijk aangepast aan zijn/haar capaciteiten.

Peuteropvang St. Pieter vindt plaats in 2 lokalen van de vroegere school aan de Pastoor Kribsweg 14. Peuteropvang St. Pieter maakt deel uit van MIK Kinderopvang en heeft een nauwe samenwerking met Basisschool Sint Pieter.

Buitenschoolse Opvang (BSO) St. Pieter heeft een locatie die grenst aan Basisschool Sint Pieter in en werkt veel samen met BSO Villa Kakelbont aan de Grote Looierstraat. Buitenschoolse Opvang St. Pieter maakt deel uit van MIK Kinderopvang.

Basisschool Sint Pieter

Basisschool Sint Pieter heeft als missie “Samen en in openheid leren ontwikkelen, ontdekken en ondersteunen”. Kinderen ondersteunen bij hun totale ontwikkeling, waardoor zij zich in een veilige, uitdagende en veelzijdige omgeving breed en optimaal kunnen ontwikkelen. Doel is de totale en brede persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.

Kindcentrum (KC) Sint Pieter vindt, naast goed onderwijs en een veilig leef- en leerklimaat, een gezonde leefstijl belangrijk voor leerlingen. Bewegen en gezonde voeding zijn óók nodig/goed om te kunnen leren en presteren. Door het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Om deze redenen werkt KC Sint Pieter samen met de GGD en ‘Maastricht Sport’ aan het programma ‘de Gezonde School’. Sinds 2017 heeft KC Sint Pieter het vignet ‘Gezonde School’ behaald.

Informatie Kindcentrum Sint Pieter

Basisschool St. Pieter
Bergweg 50
6212 CX Maastricht

telefoon:043 – 321 20 78
e-mail:  info@pieter-bs.nl
e.venhorst@mosalira.nl
Voor informatie en communicatie over de school wenden tot Mariëlle Monsuwe: m.monsuwe@mosalira.nl
website: www.pieter-bs.nl
directeur: Etienne Venhorst

Peuteropvang Sint Pieter

Vanaf 2 tot 4 jaar is uw peuter van harte welkom om bij Peuteropvang St. Pieter (voorheen Joepie Joepie) op ontdekkingstocht te komen: spelen, ontdekken, leren én vriendjes maken! Bij Peuteropvang St. Pieter wordt veel zorg en liefdevolle aandacht besteed aan ieder kind. Er wordt gekeken naar wat de behoeftes zijn van de peuters en spelen hierop in met allerlei gezellige, grappige, rustige en energieke activiteiten.

Op de locatie wordt ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) aangeboden. VVE vormt een onderdeel van onze pedagogische werkwijze. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘Speelplezier’. Groepsindeling bestaat uit twee VVE peuterspeelzaalgroepen (2-4 jaar). Voor meer informatie wordt verwezen naar de website.

Informatie Peuteropvang Sint Pieter

Adres: Pastoor Kribsweg 14 – 6212 BT Maastricht (St. Pieter)

telefoon:Groep 1: 06-2731 2416 en Groep 2: 06-2564 2746
e-mail:  Samantha.Overhof@mik-piwgroep.nl
website: https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/peuteropvang-st-pieter/
locatiemanager:Samantha Overhof

Buitenschoolse opvang (BSO) Sint Pieter

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om na school bij Buitenschoolse opvang (BSO) St. Pieter te komen chillen, kletsen en genieten. De locatie grenst aan basisschool St. Pieter in Maastricht en werkt veel samen met BSO Villa Kakelbont aan de Grote Looierstraat.

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag na school tot 18.30 uur.
Woensdag en vrijdag kunnen de kinderen terecht bij BSO Villa Kakelbont.
In vakanties is BSO St. Pieter open van 08.00 tot 18.30 uur.

Informatie Buitenschoolse opvang (BSO) Sint Pieter

Adres: Burg. Ceulenstraat 60 – 6212 CT Maastricht (Villapark)

telefoon:Tel. vast: 043-3258467
Groep 1: 06-4328 5209
Groep 2: 06-2376 6270
Groep 3: 06-1109 0117
e-mail:  Samantha.Overhof@mik-piwgroep.nl
website: https://www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-st-pieter/
locatiemanager:Samantha Overhof