Over ons

Wat is een Buurtnetwerk?

Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt opgericht door buurtbewoners zelf in samenwerking met de gemeente Maastricht.

Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt wil de verbindende schakel zijn tussen mensen en organisaties en tussen onze buurt en de overheid. Het Buurtnetwerk is geen formele vertegenwoordiging van buurtbewoners of organisaties.

Bestuur

Jacqueline Bomhof
Voorzitter

Aylvalaan 38

Rob Meertens
Penningmeester

Pastoor Kribsweg 12

Niek Jaspers
Secretaris

Aylvalaan 18

Coen Ottenheijm
Lid

Mosasaurusweg 59

Joyce Rasquin
Lid

Pastoor Kribsweg 13

Mocht u zaken met ons willen bespreken, dan bent u welkom in onze vergadering. Graag vooraf aanmelden via 043-5690138 (bericht achterlaten) of  info@pieterbuurt.nl.

Doelstellingen

De doelstelling van het Buurtnetwerk st Pieterbuurt is het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid en het zorgdragen voor goede informatie en communicatie in de buurt:

 • Leefbaarheid: een gezonde en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Welbevinden van buurtbewoners staat centraal evenals een goede samenwerking met en tussen instellingen, ondernemers en verenigingen.
 • Veiligheid: oog hebben voor bescherming van kwetsbare groepen en individuen, verkeersveiligheid en het tegengaan van criminaliteit en overlast.
 • Informatie en communicatie: onderlinge betrokkenheid, omzien naar elkaar en communicatie in de buurt en naar gemeente.

Wat doet het Buurtnetwerk ?

 • Zorgen voor informatie en communicatie in en door de buurt in het algemeen. Meer specifiek:
 • De website https://pieterbuurt.nl/ met  algemene informatie en nieuws over onze buurt.  
 • De buurtkrant Pieterbuurtbode (sinds dec. 2021) die 3x per jaar huis-aan-huis wordt verspreidt
 • Flyers voor specifieke communicatie acties
 • Een digitale nieuwsbrief is in ontwikkeling.
 • Themabijeenkomsten over actuele items in de buurt organiseren samen met het Buurtcentrum

 

 • Periodiek overleg met buurtbewoners, – organisaties en instellingen over het wel en wee van de buurt. In dit overleg is alle ruimte voor het uitwisselen en afstemmen van ideeën, plannen en buurtactiviteiten.
 • Formeel en informeel blijven verzamelen van behoeftes, wensen van bewoners en organisaties
 • Opstellen van een buurtplan. Het opstellen van een buurtplan is onderdeel van de subsidievoorwaarden van de gemeente Maastricht.
 • Ruim baan geven voor het concept van “Stadsdorp” met zijn “Binnenbuurten”.

 

Samen doen

In wat voor een buurt willen we leven? Een omgeving waar het prettig en veilig wonen en werken is, waarin je je thuis voelt. Een buurt waarin je je buren kent, je naar elkaar omkijkt en als het nodig is een handje uitsteekt. Een buurt waarin we voor en met elkaar leuke, interessante en nuttige activiteiten organiseren. Wederkerigheid is het hierbij de sleutel!

Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt verbindt bewoners en organisaties door buurtinitiatieven te stimuleren en ondersteunen.

Het Buurtnetwerk is tevens gesprekspartner van – en intermediair naar de gemeente.

 

Samenwerking Buurtcentrum

Het Buurtnetwerk st Pieterbuurt en het Buurtcentrum Sint-Pieter trekken samen op. We vullen elkaar aan en versterken elkaar. We delen onze ‘buurt’- zorgen en verantwoordelijkheden.

Het Buurtcentrum is het ‘Kloppend Hart’ van de buurt. Dé locatie voor veel buurtactiviteiten in de Pastoor Kribsweg.

Het biedt buurtbewoners, groepen, verenigingen, sociale instellingen de ruimte om sociaal-culturele activiteiten te ontplooien.

Voor meer informatie over het Buurtcentrum zie: www.buurtcentrumsintpieter.nl

Redactie

Heeft u, uw straat, vereniging of organisatie iets te melden voor andere buurtbewoners ? Wilt u dit graag bij het nieuws of in de buurtagenda op de buurtwebsite plaatsen ?

Vindt u het leuk om een tijdje mee te werken in de redactie, aan de ontwikkeling van de website, de opzet van de nieuwsbrief of de buurtkrant ? 

Neem dan contact op met de redactie: redactie@pieterbuurt.nl

Redactie:

 • Rianne Wesenbeek
 • Rob Meertens
 • Henk van de Voort
 • …………………..

Website-beheerder:  Rob Meertens

Fotografie: o.a. Niek Jaspers 

 

 

 

Stichting Buurtnetwerk Jekerdal – Sint Pieter – Villapark
Aylvalaan 18
6212 BC Maastricht

 +31 (0)43 569 01 38    (bericht achterlaten)

KvK 74300458
ING Bankrekening NL77 INGB 0009 2778 48 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u persoonlijk met ons contact opnemen. Ook als u zich nu al wilt inschrijven voor onze toekomstige nieuwsbrief.

U kunt een mail sturen aan het mailadres van het secretariaat:  info@pieterbuurt.nl of reageren via het contactformulier. 

14 + 11 =

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL