Nieuws

Fietsdemonstratie voor Milieuzone op zaterdag 18 maart

Natuur en milieu
24 februari 2023

Students For Climate, Fietsersbond Maastricht en Milieudefensie Maastricht organiseren op zaterdag 18 maart van 16.00 uur tot 17.30 uur een fietsdemonstratie door de stad om hun eisen met betrekking tot de komst van een zo groot mogelijk milieuzone i.c.m. een ZES zone (Zero Emissiezone Stadslogistiek) bij de gemeente Maastricht kracht bij te zetten. Bezocht worden een aantal drukke verkeerswegen waar de schadelijke uitstoot en de geluidsoverlast groot is. Ook raadsleden zijn gevraagd aan deze fietsdemonstratie deel te nemen. Tijdens deze demonstratie zullen op een aantal plaatsen sprekers uit buurten aan het woord komen.

In het “Manifest voor gezonde lucht in Maastricht” van 2 december 2022 roepen de organisaties het stadsbestuur van de Gemeente Maastricht op om:

  • op te komen voor de gezondheid van alle Maastrichtenaren en te kiezen voor de invoering van de Zero Emissiezone Stadslogistiek (ZES) i.c.m. een MILIEUZONE, die stads-breed in de loop van enkele jaren moet worden uitgebreid tot en met alle (hoofd)wegen en buurten in Maastricht, zie uitleg milieuzones: https://www.milieuzones.nl/;
  • te besluiten op korte termijn ten laatste per 01-01-2025 een gecombineerde ZES – MILIEUZONE in te voeren voor de binnenstad van Maastricht;
  • op korte termijn te onderzoeken hoe vast te stellen en wanneer de ontwikkeling naar de stadsbrede MILIEUZONE wordt ingevoerd (dit op basis van luchtkwaliteitsmetingen conform de aangescherpte WHO-adviesnormen, september 2021);
  • het bezoekersverkeer in de binnenstad en aan de randen hiervan op te lossen met het invoeren van een stadsbrede milieuzonering i.c.m. Park & Ride voorzieningen aan de grenzen van de gemeente en niet tussen binnenstad/centrum en overige buurten in Maastricht. Alleen op die wijze is er milieuwinst voor ons allemaal te behalen.

©2020-2021 BUURTNETWERK JEKERDAL SINT PIETER VILLAPARK | INFO@PIETERBUURT.NL